CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Przydatne Linki
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
15.02.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
22.12.2016
19.12.2016
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim – piątego ogniska HPAI w 2016r. w Polsce
27.10.2016
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
17.10.2016
W ramach współpracy Powiatowej Stacji Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, zorganizowano szkolenie dla pracowników i Funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu. Szkolenie odbyło się 14października w Bieszczadzkim oddziale Straży Granicznej, temat szkolenia obejmował; Profilaktykę chorób odkleszczowych; Borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu oraz chorobę odzwierzęcą- bąblowicę. Przedstawiono sytuacje zdrowotną dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu, uwzględniając palenie czynne i bierne oraz zasady przestrzegania przepisów prawa, obowiązującą ustawę ogranizczania następstw palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.Wszyscy zainteresowani mogli zbadać sobie zawartośc tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc oraz skorzystać z alkogoli i narkogogli. Przekazano materiały edukacyjne wzbogacające powyzszą tematykę szkoleniową.
17.10.2016
Od maja 2016 roku Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny w Rzeszowie będzie czynny w nowej lokalizacji w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej przy ulicy Wierzbowej 16 , pokój nr. 12. Punkt będzie czynny dwa razy w tygodniu; środy w godzinach od 15.15- 18.15 oraz w soboty 11.30-15.30. Pozwoli to na szybsze uzyskiwanie wyników przez osoby przychodzące wykonać test oraz większą możliwość wyboru pasującego terminu. W punkcie testowania pomocy udzielają wykwalifikowani doradcy, którzy rozwieją wszelkie wątpliwości związane z ryzykiem zakażenia HIV i udzielą profesjonalnych porad przed i po przeprowadzonym teście, wyjaśnią co oznacza wynik oraz określą , czy jest on ostateczny i wiarygodny. Anonimowość zapewnia system kodowania osób przychodzących do PKD. Aby przyjść na test nie trzeba być na czczo, nie trzeba się również wcześniej umawiać. Wyniki otrzymuje się podczas następnej wizyty. Wszelkich dodatkowych informacji na temat działania PKD udziela się zarówno telefonicznie pod nr;513 652 351 w każdy wtorek w godzinach 12.00-16.00 i czwartek od 10.00-14.00, jak również pod adresem e-mail; pkd.rzeszow@gmail.com.
 1 2 3 4 5  
Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.