CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
28.02.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Infomacje dla przedsiębiorców
14.01.2020
Procedury kontroli

W myśl zaleceń art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019.1292 t.j.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu zamieszcza link do ogólnego schematu tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj: https://wsse.rzeszow.pl/faq/informacji-o-procedurze-kontroli. Zapraszamy do zapoznania się z procedurami.

Oceń się sam

Na stronie https://wsse.rzeszow.pl/faq/ocen-sie-sam dostępne są materiały dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka w obszarze nadzoru sanitarnego.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną i przeprowadzenia samooceny stanu sanitarno-higienicznego swojego obiektu, co niewątpliwie przyczyni się do ustalenia czy Wasza firma spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.