CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
15.11.2019
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Ocena jakości wody w wybranych studniach publicznych
25.10.2018
OCENA JAKOŚCI WODY

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu na podstawie § 22 ust.1, ust.3 i ust.4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294), informuje, że sprawozdanie z badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru bieżącego ze studni publicznych miasta Przemyśla w dniu 09.10.2018 r.,

Nr: OLP.LHK.9052.1.20.2018

miejsce poboru Przemyśl ul. Popielów,

miejsce poboru Przemyśl ul. Rejtana,
miejsce poboru Przemyśl ul. Batorego,

miejsce poboru Przemyśl ul. Śniadeckich,

miejsce poboru Przemyśl ul. Plac Dominikański

potwierdziło, że woda z w/w studni

odpowiada wymogom

określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena powyższa służy do przekazania Prezydentowi Miasta Przemyśla informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej konsumentom przez w/w studnie.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.