CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
RODO
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
11.12.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Kalwaria Pacławska 2018 - komunikat higieniczny
07.08.2018
KOMUNIKAT HIGIENICZNY - WIELKI ODPUST, KALWARIA PACŁAWSKA 2018
I. Informacja dla osób pielgrzymujących.
Bezpieczeństwo przebywania na słońcu podczas upału to:
-ogranicz przebywanie zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania promieni słonecznych,
-ubieraj luźne rzeczy zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry,
-chroń twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem  poprzez noszenie nakryć głowy,
-spożywaj  zbilansowane  lekkie posiłki ,regularnie pij duże ilości wody.
 
Zachowaj higienę osobistą:
- myj ręce  przed sporządzeniem posiłku, przed każdym posiłkiem, po przyjściu do  domu, kwatery, po każdorazowym korzystaniu z ubikacji,
- pij wodę i mleko  tylko  po przegotowaniu,
- spożywaj produkty  żywnościowe  bezpośrednio po  przygotowaniu,
- zachowaj czystość w miejscu zamieszkania i otoczeniu.
 
II. INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO OSÓB WYDAJĄCYCH POSIŁKI
            W  związku ze zbliżającym się Odpustem Wniebowzięcia NMP na Kalwarii Pacławskiej   11-15 sierpnia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu przypomina o obowiązku przestrzegania spełnienia podstawowych wymagań higienicznych a w szczególności:
            -zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do spożycia, która powinna być używana w każdym przypadku gdy jest to niezbędne w celu zabezpieczenia   środków spożywczych przed zanieczyszczeniem,
            -każda osoba pracująca w styczności z żywnością będzie utrzymywać wysoki  stopień czystości  osobistej i nosić odpowiednie, czyste, ochronne okrycie   wierzchnie oraz myć i dezynfekować ręce przed każdym powrotem do pracy, po    opuszczeniu toalety, po zakończeniu prac „brudnych” oraz po każdym innym czasie   kiedy jest to wskazane,
            -zapewnienia dostatecznej ilości urządzeń chłodniczych do przechowywania środków  spożywczych łatwopsujących się (temperatura w lodówce + 4 °C,   temperatura w zamrażarce nie wyższa niż -18 °C),
            -posiadania aktualnych badań lekarskich do celów sanitarno- epidemiologicznych  przez osoby   zatrudnione przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi,
            -zapewnienia dostatecznej ilości naczyń jednorazowego użytku,
            -zapewnienie zamykanych pojemników na odpadki z wkładami foliowymi,
            -zapewnienie korzystania z sanitariatów dla osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi,
            -sprzedaż pieczywa i wyrobów ciastkarskich odbywać się będzie tylko w opakowaniach jednostkowych zabezpieczających przed zanieczyszczeniem.
 
            PPIS w Przemyślu informuje, że pobieranie i przechowywanie próbek żywności nie jest obowiązkowe jednakże dla zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów i zachowania odpowiednich warunków higieny produkcji środków spożywczych zalecane jest pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez każdy punkt żywienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności, a w szczególności:
            -próbkę pobiera się czystymi, uprzednio wyparzonymi lub wygotowanymi przyrządami metalowymi i przechowuje w opakowaniach jednorazowych przeznaczonym do tego celu lub w innych czystych, wyparzonych lub wygotowanych naczyniach szklanych, porcelanowych lub emaliowanych, albo w innych pojemnikach jednorazowych, szczelnie zakręcanych, zamykanych lub przykrywanych, odpowiadających wymaganiom materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Należy pobierać nie mniej niż 150g w przypadku pobierania zup, mięsa, potraw mięsnych i rybnych, wędlin i wyrobów wędliniarskich (w jednym kawałku), warzyw gotowanych, sosów, potraw mącznych oraz mlecznych, leguminy, wyroby garmażeryjne, sałatek oraz lodów (porcjowanych),
            -przechowywanie próbek przez co najmniej 3 dni, licząc od chwili, kiedy cała partia została spożyta lub przyjęta do punkt żywienia, w miejscu wydzielonym wyłącznie do tego celu oraz w warunkach zapewniających utrzymanie temperatury +4ºC lub niższej, w zależności od przechowywanego produktu,
            -oznaczanie próbek w trwały łatwy do odczytania napis określający: zawartość próbki, datę i godzinę przygotowania potrawy oraz imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby, która pobrała próbkę.  
 
            Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że każdy punkt  prowadzący produkcję i sprzedaż artykułami spożywczymi w okresie trwania Odpustu na Kalwarii Pacławskiej powinien posiadać zatwierdzenie prowadzonej działalności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz powinien mieć oznakowane stoisko sprzedaży: nazwą firmy lub imieniem i nazwiskiem właściciela.
            Warunki higieniczno - sanitarne na prowadzenie działalności w zakresie produkcji i obrotu środkami spożywczymi, w okresie Odpustu na Kalwarii Pacławskiej określa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu na zlecenie podmiotów prowadzących działalność. Druk zlecenia jest do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu ul. Bpa. Glazera 9.
 
III. Odkażanie wody w studniach
 
Odmierzamy odpowiednią ilość środka dezynfekcyjnego Chloramin T przeznaczonego m.in. do dezynfekcji wody pitnej tj; 10g/1000L wody. Czas działania środka 30 minut. 
Wcześniej należy:
1. Doprowadzić  studnie do właściwego stanu technicznego,
2. Rozmieszać w pojemniku z niewielką ilością wody odmierzony środek dezynfekcyjny, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni.
3. Wodę w studni zamieszać tyczką.
4. Po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.
 
Uwaga: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym, właściwie oznakowanym.
 
UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Pamiętaj! Duża zawartość związków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna. Dlatego wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym.
 
IV. Środki  ostrożności  BHP  -  postępowanie  ze środkami  dezynfekcyjnymi.
Przy wszystkich pracach  wymagających  kontaktu ze środkiem dezynfekcyjnym  m.in. chlorem konieczne jest: ubranie ochronne, rękawice, maska, okulary .
Po zakończeniu  prac  zdjąć  ubranie robocze, zastosować gruntowne  mycie wodą z mydłem. W czasie wykonywania  prac nie palić, nie pić, nie jeść, nie używać  alkoholu.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.