CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
14.10.2019
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
PRACA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu

ogłasza nabór na wolne stanowisko

młodszy asystent w oddziale Epidemiologii

w wymiarze pełnego etatu (1/1)

Miejsce wykonywania pracy:


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu

Ul. Mariacka 4

37-700 Przemyśl


Warunki pracy:

Praca administracyjna, biurowa i terenowa (miasto i powiat przemyski)


Zakres zadań:


nadzór nad wykonastwem szczepień ochronnych w tym: kontrola podmiotów realizujących szczepienia ochronne, sprawozdawczość w zakresie szczepień, zamówienia na preparaty szczepionkowe, prawidłowość transportu i przechowywania w/w preparatów, prowadzenie kontroli i postępowań administracyjnych w zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi.


Wymagania niezbędne:


 • Wykształcenie wyższe;

 • Kierunki wykształcenia: farmacja, mikrobiologia, diagnostyka laboratoryjna, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo, biologia.

 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).


Wymagania dodatkowe:


 • Prawo jazdy kat. B;

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Dokładność i sumienność.

 • Dobry stan zdrowia, dyspozycyjność.


Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

 • kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia, stażu pracy, a także dodatkowych uprawnień (kursy, szkolenia),

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (załącznik nr 2).Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do 31 października 2019 roku

 • miejsce składania dokumentów:

wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko stażysta:

 1. osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu pok. nr 2 – sekretariat

 2. przesłać na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu
  ul. Mariacka 4 37-700 Przemyśl

  • decyduje data: stempla pocztowego /osobistego dostarczenia oferty do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Przemyślu

UWAGA

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą niszczone.


Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.