CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
28.02.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Komórki Organizacyjne
ODDZIAŁ HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła baner

1. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Przemyślu sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo - wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, warsztaty szkolne, internaty, szkoły wyższe, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze.

2. CO KONTROLUJE?

Nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania, w tym:
  • ocena stanu sanitarno - technicznego placówek oświatowo wychowawczych
  • higieniczna ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci i młodzieży,
  • higieniczna ocena rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach,
  • kontrola pracowni komputerowych
  • nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach  chemicznych,
  • propagowanie zakazu palenia tytoniu w placówkach oświatowo-wychowawczych.
  • koordynowanie działań w zakresie organizacji i przebiegu akcji wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży,
  • ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,
  • koordynowanie zadań zmierzających do zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz nadzór nad stanem sanitarno-technicznym bazy sportowej w szkołach,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego):   kwalifikacje obiektów; kontrole sanitarne; przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących działalności placówek; przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do używanego sprzętu i wyposażenia .
Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.