CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
25.05.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Komórki Organizacyjne
ODDZIAŁ ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

1. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU 

         
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego realizuje następujące zadania:
 • uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych dotyczących oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na stan środowiska,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych,
 • opiniowanie obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności leczniczej,
 • opiniowanie obiektów farmaceutycznych (hurtowni, aptek, punktów aptecznych),
 • opiniowanie placówek opiekuńczych (przedszkoli, punktów przedszkolnych, żłobków, klubów dziecięcych),
 • opiniowanie placówek oświatowych, 
 • opiniowanie zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej oraz innych lokali usługowych,
 • wydawanie opinii o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynkach, w których będą się mieścić placówki wsparcia dziennego, opiekuńczo-wychowawcze,
 • opiniowanie lokali w zakresie wymagań higieniczno sanitarnych, w których planowane są prace adaptacyjne dla potrzeb prowadzenia działalności gastronomicznej,
 • udzielanie informacji i konsultacji z zakresu działania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.