CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
25.05.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Komórki Organizacyjne
ODZIAŁ EPIDEMIOLOGII

Znalezione obrazy dla zapytania szpital wojewódzki przemyśl

1. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

  • nadzór nad wykonaniem szczepień ochronnych
  • prowadzenie czynności wyjaśniających w celu wykrycia źródeł chorób zakaźnych i zakażeń oraz zapobieżenia możliwym skutkom tych chorób i zakażeń,
  • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym zakładów opieki zdrowotnej oraz innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych
  • współpraca z oświatą zdrowotną w zakresie szerzenia higieny oraz profilaktyki chorób zakaźnych,
  • współpraca z działem zapobiegawczego nadzoru  sanitarnego w sprawie wydawania ocen w przedmiocie spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady i miejsca, w których udzielane są świadczenia zdrowotne,
  • współpraca ze statystykiem medycznym przy sporządzania sprawozdań dotyczących chorób zakaźnych i zakażeń.

2. CZYNNOŚCI KONTROLNE:

  • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
  • nakazywanie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
  • inne czynności wynikające z przepisów prawa.

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.