CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
14.11.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Oddział Epidemiologii

Znalezione obrazy dla zapytania szpital wojewódzki przemyśl

1. DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

 • nadzór nad wykonaniem szczepień ochronnych
 • prowadzenie czynności wyjaśniających w celu wykrycia źródeł chorób zakaźnych i zakażeń oraz zapobieżenia możliwym skutkom tych chorób i zakażeń,
 • nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym zakładów opieki zdrowotnej oraz innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych
 • współpraca z oświatą zdrowotną w zakresie szerzenia higieny oraz profilaktyki chorób zakaźnych,
 • współpraca z działem zapobiegawczego nadzoru  sanitarnego w sprawie wydawania ocen w przedmiocie spełnienia wymagań fachowych i sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady i miejsca, w których udzielane są świadczenia zdrowotne,
 • współpraca ze statystykiem medycznym przy sporządzania sprawozdań dotyczących chorób zakaźnych i zakażeń.

2. CZYNNOŚCI KONTROLNE:

 • kontrolowanie podmiotów wykonujących działalność wchodzącą w zakres sprawowanego nadzoru,
 • nakazywanie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzonych podczas kontroli,
 • inne czynności wynikające z przepisów prawa.

3. MATERIAŁY EDUKACYJNE

4. AKTY PRAWNE

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych Dz. U. z 2016r. poz. 1815.
 • OBWIESZCZENIE Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych  Dz. U. z 2016r. poz. 849.
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 października  2017r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018,  Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia  5 stycznia 2017r. pozycja 108.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 kwietnia 2009 r. w  sprawie metod zapobiegania zakażeniom meningokokowym,  Dziennik Ustaw z 2009r. Nr 56, poz. 465.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia21 grudnia 2010r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania,  Dziennik Ustaw z 2010r.  nr 254 , poz. 1711.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 września 2016 r. w sprawie metody zapobiegania odrze ( Dz. U. z 2016r. poz. 1418)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 września 2010r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. Ustaw z 4010r. nr 180, poz. 1215).
 • USTAWA z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. 2016 poz. 1866).

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.