CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Praca
Bezpieczne wakacje
UWAGA! WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Aktualna sytuacja dotycząca grypy
O Nas
Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Szkolnej
Oddział Oświaty i Promocji Zdrowia
Raporty Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu
Sprawy do załatwienia
Działalność usługowa
Dokumenty do pobrania
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
14.11.2018
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Działalność usługowa
ODDZIAŁ HIGIENY PRACY

Oddział prowadzi działalność w zakresie:


Narażenie zawodowe przy pracach leśnych. Skutki zdrowotne.

Program szkolenia:

1. Narażenia pracowników branży leśnej na wibracje. Skutki zdrowotne i choroba wibracyjna.

2. Kleszcze – zagrożenie w środowisku pracy.

3. Choroby przenoszone przez kleszcze – borelioza i KZM

Cena Szkolenia: 100 zł

Odbiorcy:

Pracownicy branży leśnej oraz zatrudnieni w na otwartej przestrzeni w terenie porośniętym krzewami, trawami.

.

Wymagania i dokumentacja jaką powinien posiadać pracodawca w zakresie kontroli środowiska pracy.


Program szkolenia:

1. Przepisy prawne obowiązujące pracodawcę w zakresie warunków zdrowotnych w środowisku pracy

2. Dokumentacja jaką powinien posiadać pracodawca w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników

Cena Szkolenia: 100 zł

Odbiorcy:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność


Ocena ryzyka zawodowego w zakresie występowania w środowisku pracy czynników chemicznych stwarzających zagrożenie – obowiązki pracodawcy

Program szkolenia:

1. Przepisy prawne obowiązujące pracodawcę w zakresie narażenia pracownika na czynniki chemiczne

2. Zasady obowiązujące przy opracowaniu i dokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego w zakresie narażenia na czynniki chemiczne.

3.Wybrane przykłady

Cena Szkolenia: 100 zł

Odbiorcy:

Przedsiębiorcy, którzy stosują lub posiadają w swoich zakładach substancje i mieszaniny chemiczne


Szczegółowe informacje uzyskają Państwo również w Sekretariacie Powiatowej Stacji

Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu pod nr. tel. 16 670 76 91, 16 670 01 12.

 

Termin szkoleń uzależniony jest od ilości zebranych zgłoszeń.

Minimalna liczba uczestników niezbędna do przeprowadzenia szkolenia wynosi 5 osób.


Zapraszamy!

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.