CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
28.02.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Promocja Zdrowia
PROGRAM OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW PALENIA TYTONIU W POLSCE
Najskuteczniejszym działaniem w dziedzinie profilaktyki chorób odtytoniowych jest zapobieganie palenia tytoniu. W ramach programów antytytoniowych Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Przemyślu, realizuje następujące programy edukacyjne w placówkach oświatowych;

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej: "Czyste powietrze wokół nas''. Celem głównym programu jest; Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu 2018

NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

Program edukacji antytytoniowej pt: "Nie pal przy mnie proszę''. Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie.

Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu 2018

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych pt: "Znajdź właściwe rozwiązanie''. Celem głównym programu jest; Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu 2018

Ankieta ewaluacyjna

BIEG PO ZDROWIE

Nowy program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas IV szkół podstawowych pt: "Bieg Po Zdrowie", opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Głównym celem jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów nt. zdrowia w kontekście palenia papierosów i e-papierosów.


Szczegóły dostępne na stronie internetowej GIS: link

Filmy edukacyjne do programu na kanale You Tube GIS

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.