CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
28.02.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Promocja Zdrowia
INNE PROGRAMY ZDROWOTNE
TRZYMAJ FORMĘ!                                    

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikatowym podejściu: połączenie promocji zdrowego odżywiania się z regularną aktywnością fizyczną. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

         

Informacji o programie oraz poradnictwa w zakresie realizacji programu w szkołach udziela koordynator powiatowy programu "Trzymaj Formę!", pani Alicja Majka.

ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ

Wykaz materiałów do XIII edycji realizacji programu "Trzymaj Formę" w roku szkolnym 2018/19 uaktualniona wersja programowa dla szkół, dostępna w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Przemyślu

1. Broszurka dla młodzieży "Zbilansowana dieta, recepta na zdrowie, aktywny styl życia"

2. Broszurka dla rodziców "Rodzino, trzymaj formę"

3. Plakat "Talerz zdrowia"

4. Poradnik dla nauczycieli "Podstawy teoretyczne programu"

DLA KOORDYNATORÓW SZKOLNYCH PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ!: INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2018/19 BĘDZIE UZUPEŁNIANIA ON-LINE: link do ankiety

Informacje dotyczące programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej programu: link

Program skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Celem jest uwrażliwienie młodzieży o szkodliwościach płynących z przyjmowania alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy. W powiecie przemyskim, w roku szkolnym 2017/18 odbywa się V edycja programu profilaktycznego ARS, w którym bierze udział 6 szkół ponadgimnazjalnych.

PODSTĘPNE WZW

W roku szkolnym 2017/18 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Przemyślu przystąpiła do realizacji pilotażowego programu profilaktyki WZW A, B i C dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Podstępne WZW”.

Impulsem do rozpoczęcia działań edukacyjnych w tym obszarze jest niski poziom wiedzy oraz świadomości społecznej w zakresie infekcji wywołanych przez wirusy zapalenia wątroby typu  B  i  C.

Organizatorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie oraz  Fundacja Gwiazda Nadziei.

Cel programu:

•   Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu A, B i C

•    Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV

•    Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie

•    Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością dot. zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi

Adresaci programu:

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas II).

 

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.