CERTYFIKAT AKREDYTACJI
JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

Strona główna
Informacje, komunikaty
Informacje o PSSE w Przemyślu
Komórki Organizacyjne
Promocja Zdrowia
Szkolenia i Konfrencje
Dokumenty do pobrania
PRACA
Galeria
Ostatnia aktualizacja:
29.06.2020
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU
Dokumenty do pobrania


Druk - Zlecenie

Druk - Zlecenie

ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze

  Wniosek o wpis zakładu do rejestru

   Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru

   Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru

Arkusz zamówienia badań z cennikiem dla przedsiębiorców sektora spożywczego

  Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty  kosmetyczne

   Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne

   Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne


ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację pdf

Wniosek o wydanie zgody na ekshumację doc

Wydłużony wniosek o wydanie zgody na ekshumację

Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok/szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz zwłok/szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

ODDZIAŁ HIGIENY PRACY

Copyright 2008 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przemyślu. All rights reserved.